Gimme Shelter

IMDB IMDB IMDB
Year 1970
Minutes 91
Category Documentary
Genres Documentary Music Thriller

Honda CB450

Honda CB450 00:55:47 background vehicle Honda CB450 wiki

CB450

Harley-Davidson Sportster 883

Harley-Davidson Sportster something?

XLH or XLCH 900.

Aermacchi Harley-Davidson Sprint SS250

Aermacchi Harley-Davidson Sprint SS250 00:55:51 background vehicle

1969 Aermacchi Harley-Davidson Sprint SS 250/350.